Lancelot Ector Master Fund SB

Blandfond - SEK, försiktig
Utveckling 1 år+ 1.05 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
36.59 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.22 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
25000 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.37 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
15 %
La
Lancelot Ector Master Fund SB

Ector är en blandfond som primärt är inriktad på förvaltning av svenska aktier och obligationer. Investeringsbesluten är ett resultat av en konsistent och strukturerad investeringsprocess baserad på en fundamental analys. Aktieandelen kommer att variera över tiden som en funktion av antalet aktier som för tillfället bedöms som intressanta att investera i. Följaktligen existerar ej någon på förhand bestämd normalaktieandel. Aktievalen sker helt oberoende av indexvikt och baseras på fundamental analys vilket normalt resulterar i en koncentrerad aktieportfölj.

ISIN
LU0085329745
Kategori
Blandfond - SEK, försiktig
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
15 mars 1996

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Ulf Hansson
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2000
Lancelot Asset Management ABNybrokajen 7, 7tr103 23 Stockholm
+46 8 440 53 80http://www.lancelot.se
Lång ränta
63.3 %
Aktier
26.8 %
Kort ränta
9.4 %
Övrigt
0.5 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 55.2 %
USA 33.9 %
Storbritannien 10.9 %
Afrika 0 %

Största branscher

Industri
38.2 %
Sjukvård
20.5 %
Teknik
18.9 %
Finans
11.6 %
Konsument, stabil
10.9 %
Volvo, AB ser. B
6.1 %
Danske Bank A/S 2%
4.7 %
Danaher Corporation
3.9 %
Lansforsakringar Bank 784
3.8 %