SEB US All Cap Fund C USD - Lux

USA, tillväxtbolag
Utveckling 1 år+ 8.2 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
11.8 USD
Kursförändring en dag
- 0.04 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
1.55 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
SE
SEB US All Cap Fund C USD - Lux

Fonden placerar huvudsakligen i nordamerikanska aktier och aktierelaterade värdepapper i olika branscher. Förvaltningsteamet gör en taktisk fördelning mellan olika förvaltningsstrategier, som i sin tur investerar i aktier. Dessa strategier har olika inriktningar; de kan vara inriktade på stora, medelstora eller små bolag. De kan vara inriktade mot värde- eller tillväxtaktier och de kan vara koncentrerade eller bredare. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen av svenska kronans utveckling i relation till andra valutor.Eftersom fonden har en annan basvaluta kommer fondens utveckling uttryckt i SEK att skilja sig från fondens utveckling i dess basvaluta. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument.

ISIN
LU0030166176
Kategori
USA, tillväxtbolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
6 december 1988

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
James Wilhelm
Förvaltat fonden sedan
21 maj 2015
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Aktier
97.5 %
Kort ränta
2.5 %

Största regioner

USA 98.8 %
Europa exkl. euroland 1.2 %
Australasien 0 %
Asien 0 %

Största branscher

Teknik
25.1 %
Kommunikation
19.6 %
Konsument, cyklisk
14.9 %
Sjukvård
12.2 %
Finans
10.7 %
Industri
9.5 %