BGF European Focus A2 EUR

Europa, tillväxtbolag
Utveckling 1 år+ 15.94 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
28.6 EUR
Kursförändring en dag
- 0.08 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.84 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
BG
BGF European Focus A2 EUR

Fonden investerar minst 70 procent av de totala tillgångarna i en koncentrerad portfölj (dvs. en mindre spridd portfölj) bestående av värdepapper i företag hemmahörande, eller som bedriver sin huvudsakliga verksamhet i Europa.

ISIN
LU0229084990
Kategori
Europa, tillväxtbolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
14 oktober 2005

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Stefan Gries
Förvaltat fonden sedan
13 juni 2019
BlackRock (Luxembourg) SA6D route de TrèvesL-2633 Luxembourg
+44 20 77433000http://www.blackrock.com
Aktier
100.0 %

Största regioner

Euroland 40.3 %
Europa exkl. euroland 34.4 %
Storbritannien 23.7 %
Asien 1.7 %

Största branscher

Teknik
22.2 %
Industri
17.8 %
Konsument, cyklisk
13.5 %
Sjukvård
12.4 %
Finans
10.6 %
Råvaror
7.3 %
ASML Holding NV
5.7 %
Lvmh Moet Hennessy Vuitton SE
5.5 %
Sika AG Registered Shares
4.6 %
Sap SE
4.5 %
Lonza Group Ltd
4.3 %