Ålandsbanken Euro High Yield B

Ränte - euro obligationer, högrisk
Utveckling 1 år- 11.84 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
39.94 EUR
Kursförändring en dag
- 0.24 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
Ål
Ålandsbanken Euro High Yield B

Fonden strävar efter att på lång sikt uppnå en god värdeutveckling genom att dra nytta av de högre avkastningsmöjligheter som High Yield-obligationsmarknaden erbjuder. Fondens tillgångar placeras i valda företagsobligationer inom segmentet High Yield (d v s. obligationer med högre avkastningspotential och risk, emitterade av företag med lägre kreditvärdighetsklassificering). Fonden placerar i euronominerade företagsobligationer enligt en ”bond-picking”-strategi baserad på fundamental analys. Fonden gör aktiva val av obligationer med god förväntad avkastning.

ISIN
FI0008809892
Kategori
Ränte - euro obligationer, högrisk
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 december 2005

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Jyri Suonpää
Förvaltat fonden sedan
1 juli 2014
Ålandsbanken Fondbolag AbNygatan 222100 Mariehamn
+358 20429088http://www.alandsbanken.fi
Lång ränta
92.5 %
Kort ränta
5.0 %
Övrigt
2.3 %
Aktier
0.2 %

Största regioner

Euroland 100 %
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF
3.2 %
eQ Finnish Real Estate (AIF) 2.75%
3.2 %
Sunborn Gibraltar Limited 0.05%
3.0 %
Verisure Holding AB (publ) 5.75%
2.5 %
NASSA TOPCO AS 0.06%
2.4 %
Vapo Group 2.12%
2.4 %
Algeco Scotsman Global Finance Plc 0.07%
2.3 %
Finnair Plc hybrid bonds
2.1 %
B2Holding ASA 4.25%
2.0 %
Nordea Bank ABP 3.5%
2.0 %