Öhman Realräntefond A

Ränte - SEK obligationer, reala
Utveckling 1 år- 5.96 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
117.2 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.08 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.51 %
Varav förvaltningsavgift
0.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Öh
Öhman Realräntefond A

Fonden är en räntefond med målsättning att över tiden ge en attraktiv riskjusterad real avkastning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden placerar i svenska realränteobligationer, vilka ger avkastning justerat för inflationsutvecklingen. Fonden har lång löptid, den genomsnittliga återstående räntebindningstid är normalt 5 till 10 år. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka räntebärande värdepapper som väljs in i fonden. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

ISIN
SE0001472952
Kategori
Ränte - SEK obligationer, reala
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
12 oktober 2005

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Lars Kristian Feste
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2020
Öhman FonderMäster Samuelsgatan 6103 98 Stockholm
+46 20525300http://www.ohman.se/fonder