AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp A $ Acc

USA, mix bolag
Utveckling 1 år+ 6.19 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
43.51 USD
Kursförändring en dag
- 0.11 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
0.43 %
Varav förvaltningsavgift
0.35 %
Resultatbaserad avgift
AX
AXA Rosenberg US Enh Idx Eq Alp A $ Acc

Fonden strävar efter att ge långsiktig värdeökning av kapitalet med en total avkastning som är större än avkastningen på indexet S&P 500 på rullande treårsbasis, samtidigt som en risknivå i närheten av indexets bibehålls så långt det är möjligt. Delfonden investerar främst (dvs. minst 75 procent av dess substansvärde) i amerikanska aktier, som omsätts på reglerade marknader, vilka förvaltaren har identifierat som undervärderade. Delfonden kommer att sträva efter en liknande riskprofil som dess index. Avsikten är att delfonden i allt väsentligt ska vara fullt ut investerad i sådana aktier genom användning av kvantitativa aktieurvalsmodeller. Delfonden kan använda tekniker för en effektiv portföljförvaltning eller för att ge skydd mot växelkursrisk eller valutarisk.

ISIN
IE0033609615
Kategori
USA, mix bolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
7 oktober 2003

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan
15 oktober 2013
AXA Rosenberg Management Ireland LtdAbbey Court Block C Dublin
+353 (0)1 790 3555http://www.axa-im.com/en/equities/rosenberg-equities
Aktier
99.3 %
Kort ränta
0.7 %

Största regioner

USA 99.0 %
Storbritannien 0.7 %
Europa exkl. euroland 0.2 %
Asien 0.1 %

Största branscher

Teknik
28.5 %
Sjukvård
17.0 %
Finans
13.6 %
Konsument, cyklisk
11.5 %
Kommunikation
9.8 %
Industri
6.7 %