Catella Balanserad

Blandfond - SEK, balanserad
Utveckling 1 år- 5.36 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
170.71 SEK
Kursförändring en dag
- 0.23 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.92 %
Varav förvaltningsavgift
1.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Ca
Catella Balanserad

Fond-i-fond som investerar i ett urval av såväl Catellas egna fonder som externa fonder. Fonden erbjuder aktiv taktisk allokering mellan aktier, räntor och hedgefonder. I neutralläget är 50% av fondförmögenheten placerad i svenska och utländska aktiefonder, 20% i hedgefonder och resterande 30% i svenska räntefonder.

ISIN
SE0001396110
Kategori
Blandfond - SEK, balanserad
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
2 maj 2005

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Thomas Elofsson
Förvaltat fonden sedan
1 april 2019
Catella Fondförvaltning ABPO Box 732810390 Stockholm
+46 8 6142500http://www.catellafonder.se
Aktier
54.3 %
Lång ränta
29.9 %
Kort ränta
15.1 %
Övrigt
0.8 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 39.7 %
USA 32.3 %
Asien tillväxt 7.9 %
Euroland 6.1 %

Största branscher

Industri
18.2 %
Finans
17.3 %
Teknik
16.0 %
Sjukvård
13.6 %
Konsument, cyklisk
9.2 %
Kommunikation
8.7 %