Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko

Ränte - euro obligationer, korta
Utveckling 1 år- 4.74 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-25)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
25.39 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.02 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.45 %
Varav förvaltningsavgift
0.45 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
90 %
Ål
Ålandsbanken Lyhyt Yrityskorko

Fonden är en kort räntefond som placerar sina medel i europeiska räntebärande värdepapper i euro. Fondens medel placeras på ett sådant sätt att ränterisken i fondens placeringar inte överstiger ränterisken för en 12-månaders penningmarknadsplacering. Fonden kan placera en del av sina medel i masskuldebrev med rörlig ränta, vilket ger möjlighet till en bättre avkastning med en låg ränterisk jämfört med traditionella korta räntefonder. Fonden kan utnyttja derivatinstrument i skyddande syfte samt för att främja en effektiv egendomsförvaltning.

ISIN
FI0008808340
Kategori
Ränte - euro obligationer, korta
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
31 december 2004

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Pontus Soramäki
Förvaltat fonden sedan
31 december 2004
Ålandsbanken Fondbolag AbNygatan 222100 Mariehamn
+358 20429088http://www.alandsbanken.fi
Lång ränta
73.2 %
Kort ränta
24.8 %
Övrigt
2.0 %
Finnair Plc hybrid bonds
3.3 %
YIT EUR 100M NOTES DUE 2021
2.5 %
Pirelli & C Spa 0%
2.5 %
Local Tapiola Mutual Life Insurance 0.04%
2.5 %
OTE EUR 150,000,000 3.75 % Notes
2.4 %
Bond notes
2.1 %
Sato Corp 0.02%
2.0 %
Volvo Treasury (Publ) 0.06%
2.0 %
SAP SE 0%
2.0 %
OP Corporate Bank plc 0.05%
2.0 %