Nordea Stratega 30

Blandfond - SEK, försiktig
Utveckling 1 år- 0.7 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
195.12 SEK
Kursförändring en dag
- 0.7 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.39 %
Varav förvaltningsavgift
1.35 %
Resultatbaserad avgift
No
Nordea Stratega 30

Strategafonderna är blandfonder som placerar i aktier och räntebärande värdepapper. Talet i fondens namn anger riktvärdet för hur stor andel fonden placerar på aktiemarknaden. Räntedelen i fonden är placerad i ett urval av Nordeas räntefonder och i räntebärande placeringar. Fördelningen bestäms utifrån förvaltarnas bedömning av utvecklingen på de olika finansiella marknaderna. Aktiedelen i fonden har en global inriktning men med viss tonvikt på Sverige och placeras i fonder, aktier och aktierelaterade instrument. Aktieurvalet är baserat på fundamental värdering i kombination med kvantitativa modeller.

ISIN
SE0001279472
Kategori
Blandfond - SEK, försiktig
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 november 2004

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Jessica Carping
Förvaltat fonden sedan
23 juni 2020
Nordea Funds AbRegeringsgatan 59105 71 Stockholm
+46 771 224488http://www.nordea.se
Lång ränta
57.6 %
Aktier
32.0 %
Kort ränta
9.9 %
Övrigt
0.5 %

Största regioner

USA 58.7 %
Europa exkl. euroland 16.0 %
Euroland 8.3 %
Japan 5.4 %

Största branscher

Teknik
22.6 %
Sjukvård
19.3 %
Finans
16.0 %
Industri
10.8 %
Konsument, cyklisk
8.2 %
Kommunikation
8.1 %
Nordea Obligationsfond korta placeringar
14.4 %
Nordea 1 - Global Stable Equity BP EUR
7.3 %
Svenska Staten
3.3 %
Nordea 2 - Global Enhanced Sm Cap Y SEK
2.5 %
Nordea 1 - Alpha 15 MA HX SEK
2.3 %