Swedbank Robur Transfer 70

Blandfond - Generation 2041-2045
Utveckling 1 år+ 0.75 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
261.82 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.7 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.5 %
Varav förvaltningsavgift
0.5 %
Resultatbaserad avgift
Sw
Swedbank Robur Transfer 70

Transfer 70 är en generationsfond som främst vänder sig till dem som planerar att gå i pension under perioden 2035-2044. Den placerar i både aktier och räntepapper och placeringarna görs både i Sverige och i utlandet. Aktieandelen i fonden ska fram till och med år 2029 vara mellan 70 och 100 procent och ränteandelen mellan 0 och 30 procent. Under år 2030 sker en succesiv minskning av aktieandelen för att vid och efter 2040 uppgå till mellan 20-50 procent. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

ISIN
SE0001175738
Kategori
Blandfond - Generation 2041-2045
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 juni 2004

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Johan Eriksson
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2016
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Aktier
106.9 %
Lång ränta
7.6 %
Övrigt
0.2 %

Största regioner

USA 48.6 %
Europa exkl. euroland 19.4 %
Euroland 7.3 %
Japan 5.4 %

Största branscher

Teknik
19.5 %
Finans
15.1 %
Industri
14.4 %
Sjukvård
13.1 %
Konsument, cyklisk
11.0 %
Kommunikation
9.9 %