Indecap Guide Sverige A

Sverige
Utveckling 1 år+ 1.04 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
252.64 SEK
Kursförändring en dag
- 0.04 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
50000 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.1 %
Varav förvaltningsavgift
0.1 %
Resultatbaserad avgift
0.59 %
In
Indecap Guide Sverige A

Fonden är en aktiv Sverigefond som placerar i huvudsak i noterade bolag på den svenska aktiemarknaden och eller Sverigeplacerande aktiefonder. Fonden har en långsiktig placeringshorisont med en investeringsstrategi där fonden drar nytta av olika förvaltares kompetens och därmed olika förvaltningsstilar som kompletterar varandra vilket ger en god riskspridning mellan bolag och sektorer. Fonden är övertid fullinvesterad men likvida medel kan uppgå till 10 procent. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar. Målsättningen är att fonden ska uppvisa en god riskjusterad avkastning relativt jämförbara produkter samt utvecklas bättre än MSCI Sweden (Net TR).

ISIN
SE0001114695
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
31 oktober 2003

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tobias Kohl
Förvaltat fonden sedan
31 oktober 2003
Indecap ABRegeringsgatan 60111 56 Stockholm
46 8 409 454 00http://www.indecapfonder.se/
Aktier
100 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 93.5 %
Euroland 5.6 %
Storbritannien 0.9 %
Japan 0 %

Största branscher

Industri
39.3 %
Finans
17.9 %
Teknik
10.9 %
Konsument, cyklisk
9.3 %
Konsument, stabil
7.1 %
Råvaror
6.1 %