Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK)

Blandfond - SEK, balanserad
Utveckling 1 år+ 4.74 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
216.14 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.23 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.5 %
Varav förvaltningsavgift
1.35 %
Resultatbaserad avgift
Ha
Handelsbanken Multi Asset 50 (A1 SEK)

Fonden placerar i huvudsak i svenska räntefonder och i nordiska och globala aktiefonder, både i Handelsbankens fonder och i andra fondbolags fonder. Beroende på vilka branscher, länder och regioner vi vill placera i väljer vi de fonder som vi bedömer har bäst förutsättningar grundat på förvaltningsresultat och förvaltarteamets arbetssätt. Fonden är en värdepappersfond (UCITS) som får investera i följande tillgångsslag - i överlåtbara värdepapper, - i penningmarknadsinstrument, - i derivatinstrument, - i fondandelar och - på konto i kreditinstitut. Av fondens värde ska 35 – 65 % vara placerat i aktiefonder eller andra aktierelaterade finansiella instrument, 15 – 55 % i räntefonder eller andra ränterelaterade finansiella instrument och 0 – 30 % i fonder och andra finansiella instrument med alternativ exponering.

ISIN
SE0001192618
Kategori
Blandfond - SEK, balanserad
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 maj 2004

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Johann Guggi
Förvaltat fonden sedan
1 oktober 2014
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aktier
54.4 %
Lång ränta
29.4 %
Övrigt
13.9 %
Kort ränta
2.2 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 42.3 %
USA 31.9 %
Euroland 11.8 %
Asien tillväxt 4.7 %

Största branscher

Industri
19.7 %
Teknik
16.1 %
Sjukvård
15.6 %
Finans
13.8 %
Konsument, cyklisk
9.4 %
Kommunikation
8.2 %
Handelsbanken Ftgobl Inv Gr A1 SEK
8.6 %
Handelsbanken Norden Tema (A1 SEK)
7.9 %
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK
5.1 %
Handelsbanken Företagsobligation
4.7 %
Handelsbanken Amerika Tema (A1 SEK)
4.6 %
JPM Global Macro Sustainable I acc SEKH
4.6 %
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK)
4.4 %
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK)
4.3 %
UI Aktia EM Local Currency Bd+ IX SEK
4.3 %
Handelsbanken Norden Ind Crit (A1 SEK)
4.2 %
Handelsbanken USA Ind Crit A1 SEK
4.1 %
JPM Multi-Manager Alt I (acc) SEKH
4.1 %
XACT Norden Högutdelande
3.3 %