Danske Invest Europe Small Cap A

Europa, småbolag
Utveckling 1 år+ 17.54 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2019-11-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
69.21 EUR
Kursförändring en dag
- 0.1 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.9 %
Varav förvaltningsavgift
1.6 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
Da
Danske Invest Europe Small Cap A

Fonden investerar i aktier från mindre och mellanstora företag som hör hemma i, eller vars verksamhet huvudsakligen bedrivs i Europa (exklusive Ryssland) och som är noterade på en officiell fondbörs. En mindre andel kan investeras i aktier från företag hemmahörande i länder som gränsar till Europa. Fonden följer en aktiv investeringsstrategi, vilket innebär att vi försöker att hitta de bästa investeringarna för att kunna erbjuda den högsta möjliga avkastningen med hänsynstagande till risk. Strategin medför att avkastningen kan bli både högre eller lägre än jämförelsesindex.

ISIN
LU0123485178
Kategori
Europa, småbolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
14 februari 2001

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Ivan Larsen
Förvaltat fonden sedan
1 juli 2004
Danske Invest Management Company SA13, rue Edward SteichenL-2540 Luxembourg
+352 46 12 75 1http://www.danskeinvest.com
Aktier
98.1 %
Kort ränta
1.9 %

Största regioner

Euroland 45.3 %
Storbritannien 40.2 %
Europa exkl. euroland 12.5 %
Kanada 1.9 %

Största branscher

Teknik
26.7 %
Sjukvård
17.4 %
Konsument, cyklisk
13.2 %
Industri
11.9 %
Finans
10.9 %
Konsument, stabil
7.5 %
Learning Technologies Group PLC
3.9 %
DERMAPHARM HLDG INH O.N.
3.8 %
TKH Group NV
3.5 %
Burford Capital Ltd
3.3 %
Victoria PLC
3.3 %
FILA-Fabbrica Italiana Lapis ed Affini SpA
3.3 %
Marlowe PLC
3.3 %
SOLUTIONS 30 INH.EO-,1275
3.2 %
Craneware PLC
2.9 %
discoverIE Group PLC
2.8 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer