FIM Euro

Ränte - euro obligationer, statliga
Utveckling 1 år- 0.75 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-10)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
39.79 EUR
Kursförändring en dag
- 0.2 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.5 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
FI
FIM Euro

FIM Euro investerar med god spridning i eurodenominerade räntebärande värdepapper såsom obligationer och skuldförbindelser emitterade av OECD:s medlemsstater, deras delstater och andra lokala eller internationella offentliga samfund. Fondens målsättning är att genom aktiv förvaltning uppnå en så positiv avkastning som möjligt på medellång sikt. Jämförelseindexet är avkastningsindexet Bloomberg Barclays Euro Treasury Total Return Euro Unhedged omräknat i euro.

ISIN
FI0008800321
Kategori
Ränte - euro obligationer, statliga
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
14 september 1998

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Jouni Salmenkivi
Förvaltat fonden sedan
2 oktober 2006
FIM Kapitalförvaltning AbMikonkatu 900100 Helsinki
+358 9 613 4600http://www.fim.com
Lång ränta
93.1 %
Kort ränta
6.9 %
Spain (Kingdom of) 5.75%
10.7 %
France (Republic Of) 5.75%
9.7 %
Germany (Federal Republic Of) 5.5%
8.2 %
France (Republic Of) 1.25%
8.2 %
Italy (Republic Of) 0%
6.8 %
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
6.7 %
Italy (Republic Of) 0%
5.4 %
France (Republic Of) 3.5%
4.9 %
Germany (Federal Republic Of) 1.5%
4.0 %
Spain (Kingdom of) 4.7%
3.9 %