Swedbank Robur Realränta A

Ränte - SEK obligationer, reala
Utveckling 1 år- 2.31 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
137.73 SEK
Kursförändring en dag
- 0.09 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.3 %
Varav förvaltningsavgift
0.3 %
Resultatbaserad avgift
Sw
Swedbank Robur Realränta A

Realränta är en räntefond som huvudsakligen placerar i realränteobligationer, i syfte att ge avkastningen ett skydd mot framtida inflation. Fonden placerar i realränteobligationer utgivna av stater men också av företag. Mer än 35 procent av fondens värde kan placeras i räntepapper utfärdade eller garanterade av svenska staten. Den genomsnittliga löptiden på fondens innehav ska vara mellan 2 och 10 år. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Vid förvaltningen av fonden tillämpas hållbarhetskriterier, läs mer i fondens informationsbroschyr.

ISIN
SE0000987224
Kategori
Ränte - SEK obligationer, reala
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
25 november 2002

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Sofia Holma
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2017
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se