Atlant Edge

Hedgefond, lång/kort, Europa
Utveckling 1 år+ 16.25 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-19)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
6047.84 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.22 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
60 %
Årlig avgift
1.28 %
Varav förvaltningsavgift
1 %
Resultatbaserad avgift
20 %
At
Atlant Edge

Atlant Edge är en aktivt förvaltad hedgefond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivat-strategier. Derivaten, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Derivatstrategierna kombineras med en aktiv ränteförvaltning där tyngdpunkten ligger på nordiska företagsobligationer och certifikat med medellång löptid och företrädesvis medelgod kreditkvalitet. Även placeringar i enskilda aktier kan förekomma. Fondens mål är att över tid skapa en årlig snittavkastning som överstiger fondens jämförelseränta (SSVX 90 dagar) med minst 7 procentenheter till en risk som är lägre än den svenska aktiemarknaden. Fondens portföljsammansättning kan ge både positiv och negativ exponering mot underliggande marknader (marknadsneutral), vilket ger Edge möjlighet att vara väldigt flexibel även under turbulenta perioder. Detta skapar goda förutsättningar för att kunna leverera en god riskjusterad avkastning med en hög andel positiva månader.

ISIN
SE0001007527
Kategori
Hedgefond, lång/kort, Europa
Belåningsgrad
60 %
UCITS
Nej
Fondens startdatum
1 juli 2002

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Nikos Georgelis
Förvaltat fonden sedan
3 november 2017
Atlant Fonder ABSkomakaregatan 13223 50 Lund
+046-39 39 69http://www.atlantfonder.se
Aktier
46.8 %
Lång ränta
32.6 %
Kort ränta
20.6 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 73.2 %
Latinamerika 16.0 %
Euroland 7.8 %
USA 3.0 %

Största branscher

Sjukvård
41.3 %
Finans
23.9 %
Fastigheter
9.5 %
Kommunikation
8.2 %
Råvaror
7.7 %
Teknik
5.4 %
GLOBAL HEALTH EQUITY
5.4 %
WEBROCK VENTURES
4.7 %
Investec Bank Plc 0%
4.3 %
VEF Ltd
4.3 %
FINANZERO BRAZIL
4.3 %
Qred Brazil Ab
4.1 %
Gaslog Ltd 6.62%
3.7 %
Hoegh LNG Holdings Limited 5.29%
3.7 %
Independent Oil & Gas Plc 8.959%
3.4 %
Ilija Batljan Invest Ab 5.64579%
3.3 %