BNP Paribas Euro Corporate Bd C C

Ränte - euro obligationer, företag
Utveckling 1 år- 3.75 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-22)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
186.35 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.41 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.1 %
Varav förvaltningsavgift
0.75 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
BN
BNP Paribas Euro Corporate Bd C C

Investerar i räntebärande värdepapper som är utgivna av företag. Värdepappren ska vara utgivna i Europa eller av europeiska emittenter.

ISIN
LU0131210360
Kategori
Ränte - euro obligationer, företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
17 juli 2001

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Victoria Whitehead
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2013
BNP Paribas Asset Management Luxembourg33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-HesperangeL-5826 Hesperange
+352 2646 3017http://www.bnpparibas-am.com
Lång ränta
81.8 %
Kort ränta
14.1 %
Övrigt
4.1 %
FUT EURO-BOBL JUN 20
15.6 %
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 06/08/20
7.4 %
Euro-Schatz Fut 6/2020
4.2 %
BNP Paribas Euro HY Short Dur Bd X C
1.2 %
Goldman Sachs Group, Inc. 0.03%
1.2 %
Volkswagen Bank GmbH 1.25%
1.2 %
UniCredit S.p.A. 5.75%
1.2 %
BMW Finance N.V. 0.01%
1.0 %
Credit Suisse Group AG 0.01%
1.0 %
FUT EURO BUXL 30YR BOND JUN 20
0.9 %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 0.03%
0.9 %