Nordea Swedish Stars icke-utd

Sverige
Utveckling 1 år+ 10.09 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
3300.49 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.37 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.4 %
Varav förvaltningsavgift
1.4 %
Resultatbaserad avgift
No
Nordea Swedish Stars icke-utd

En aktiefond som placerar på den svenska aktiemarknaden samt upp till 25 procent av fondförmögenheten på de övriga nordiska aktiemarknaderna. I Nordeas Stars-fonder baseras urvalet av aktier på en kombination av finansiell analys och analys av hur företagen hanterar risker och möjligheter när det gäller miljö, sociala frågor samt affärsetik. Fonden har ett innehav i ca 40 företag. Antalet kan variera. Fonden omfattas även av särskilda etiska kriterier där internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning beaktas i placeringsinriktningen. Fondens förvaltare undviker vidare att placera i företag där mer än 5 procent av företagets omsättning är inriktad på produktion och/eller försäljning av varor och tjänster inom kategorierna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi.

ISIN
SE0000625238
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
26 oktober 1999

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
John Hernander
Förvaltat fonden sedan
1 oktober 2013
Nordea Funds AbRegeringsgatan 59105 71 Stockholm
+46 771 224488http://www.nordea.se
Aktier
98.8 %
Kort ränta
1.2 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 83.6 %
Euroland 13.8 %
USA 2.6 %
Asien tillväxt 0 %

Största branscher

Finans
20.3 %
Industri
20.0 %
Konsument, cyklisk
19.8 %
Kommunikation
9.4 %
Teknik
9.0 %
Sjukvård
8.4 %