Skandia Korträntefond

Ränte - SEK obligationer, korta
Utveckling 1 år+ 0.11 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-02-21)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
130.97 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.28 %
Varav förvaltningsavgift
0.25 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
90 %
Sk
Skandia Korträntefond

Skandia Korträntefond är en räntefond. Fonden investerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor av stat, kommun eller andra juridiska personer som bedöms ha hög kreditvärdighet. Fondens genomsnittliga löptid får inte överstiga ett år. Fonden investerar inte i bolag som bryter mot internationella hållbarhetsrelaterade normer (t ex FN Global Compact) utan att visa förändringsvilja, är involverade i kontroversiella vapen eller producerar tobak. Fonden investerar inte heller i bolag som är involverade i cannabis för rekreationsbruk och har en mycket restriktiv hållning gentemot bolag involverade i medicinsk cannabis. Vidare avstår fonden från att investera i bolag som utvinner kol för energiändamål.

ISIN
SE0000810897
Kategori
Ränte - SEK obligationer, korta
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 december 1990

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Sara Kron Lindqvist
Förvaltat fonden sedan
17 januari 2020
Skandia Fonder ABL86 Stockholm
+46 8 4636761http://www.skandia.se/fonder
Lång ränta
99.8 %
Aktier
2.5 %
Skandiabanken AB (publ) MTN 119
4.5 %
SBAB Bank AB (publ) 1.19%
4.4 %
Landshypotek Bank AB (publ) 1.02%
4.4 %
Nykredit Realkredit A/S 0.88%
3.4 %
Nykredit Realkredit A/S 0.88%
3.4 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer