SEB Östeuropafond

Östeuropa
Utveckling 1 år- 23.74 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
26.68 SEK
Kursförändring en dag
- 0.38 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
75 %
Årlig avgift
1.75 %
Varav förvaltningsavgift
1.75 %
Resultatbaserad avgift
SE
SEB Östeuropafond

Fonden är aktivt förvaltad med fokus på Östeuropa. Indirekta exponeringar, det vill säga företag som handlas någon annanstans men som genererar en väsentlig del av sin försäljning och vinst inom fondens investeringsområde, är också tillåtna. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen även av hur svenska kronan utvecklas i relation till andra valutor. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan.

ISIN
SE0000433203
Kategori
Östeuropa
Belåningsgrad
75 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 april 1997

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Pavel Lupandin
Förvaltat fonden sedan
28 januari 2016
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Aktier
93.9 %
Kort ränta
6.1 %

Största regioner

Europa tillväxt 90.0 %
Euroland 6.1 %
Asien tillväxt 2.7 %
Latinamerika 1.3 %

Största branscher

Energi
28.8 %
Finans
26.1 %
Råvaror
24.4 %
Kommunikation
8.3 %
Industri
4.2 %
Allmännyttigt
3.1 %
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC
8.0 %
Sberbank of Russia
5.6 %
LUKOIL PJSC
4.9 %
Tatneft PJSC
4.8 %
Mobile TeleSystems PJSC
4.2 %
Polymetal Intl
3.9 %
Gazprom PJSC
3.7 %
Severstal PAO
3.5 %
PKO Bank Polski SA
3.2 %
INTER RAO UES
2.7 %