SEB Sverigefond Small Cap

Sverige, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 17.42 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
78.1 SEK
Kursförändring en dag
+ 1.21 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.5 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
SE
SEB Sverigefond Small Cap

Fonden placerar i små- och medelstora bolag på den svenska aktiemarknaden. Upp till 10 procent av fondens värde kan även placeras i små eller medelstora bolag från övriga nordiska länder. Den investerar huvudsakligen i bolag som har ett börsvärde uppgående till högst en procent av den relevanta marknadens totala börsvärde. Fondens investeringsunivers på den svenska aktiemarknaden består av omkring 225 bolag. Fondens avkastning påverkas av svenska kronans utveckling i relation till andra valutor om möjligheten att placera medel utanför Sverige utnyttjas. Derivatinstrument får användas som ett led i placeringsinriktningen. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsinriktning m.m. se Informationsbroschyren inklusive fondbestämmelser.

ISIN
SE0000577389
Kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
21 september 1987

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Per Trygg
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2013
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Aktier
96.3 %
Kort ränta
3.7 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 100 %

Största branscher

Industri
38.7 %
Fastigheter
15.5 %
Teknik
14.9 %
Kommunikation
11.9 %
Sjukvård
9.9 %
Råvaror
6.9 %