SEB Hållbarhetsfond Global

Global, värdebolag
Utveckling 1 år- 6.07 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
19.16 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.66 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.5 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
SE
SEB Hållbarhetsfond Global

Denna aktiefond placerar globalt i marknadsnoterade bolag. Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Fonden investerar inte i företag som verifierat bryter mot internationella normer avseende arbetsrätt, korruption, miljö och mänskliga rättigheter. Dessutom investerar fonden inte i företag som tillverkar eller säljer vapen som strider emot internationella konventioner. Fonden följer även specifika kriterier avseende investeringar i bolag med verksamhet inom vapen, tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Dessutom investerar fonden inte i kol-, gas- och oljeexploateringsbolag. För information om fondens hållbarhetsprofil, se www.seb.se/fonder. Eftersom fonden kan placera i finansiella instrument uttryckta i andra valutor än fondens basvaluta kan avkastningen påverkas av förändringar i valutakurserna.

ISIN
SE0000434151
Kategori
Global, värdebolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
21 oktober 1991

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Andreas Johansson
Förvaltat fonden sedan
12 februari 2020
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Aktier
100.0 %

Största regioner

USA 66.0 %
Euroland 10.1 %
Japan 6.7 %
Europa exkl. euroland 5.5 %

Största branscher

Teknik
20.0 %
Finans
13.7 %
Sjukvård
13.6 %
Industri
11.8 %
Konsument, cyklisk
11.2 %
Konsument, stabil
10.3 %