SEB Dynamisk Aktiefond

Global, värdebolag
Utveckling 1 år- 3.34 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
15.17 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.76 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.25 %
Varav förvaltningsavgift
1.25 %
Resultatbaserad avgift
10 %
SE
SEB Dynamisk Aktiefond

Fonden är en aktiefond som får placera i aktier och aktierelaterade överlåt-bara värdepapper över hela världen. Åtminstone 90 procent av Fondens värde ska vara placerade i aktier och aktierelaterade överlåtbara värde-papper. Fondens risknivå och geografiska allokering kan variera beroende på förvaltarteamets rådande marknadssyn. Fonden kan ha en tydlig offensiv alternativt defensiv karaktär.

ISIN
SE0000775348
Kategori
Global, värdebolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 januari 1977

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Andreas Johansson
Förvaltat fonden sedan
12 februari 2020
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Aktier
108.8 %

Största regioner

USA 56.1 %
Euroland 10.3 %
Europa exkl. euroland 6.6 %
Asien tillväxt 6.4 %

Största branscher

Teknik
23.2 %
Konsument, cyklisk
11.8 %
Finans
11.1 %
Sjukvård
10.8 %
Konsument, stabil
10.8 %
Industri
10.0 %