SEB Europafond Småbolag

Europa, småbolag
Utveckling 1 år+ 22.95 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-23)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
99.25 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.85 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.76 %
Varav förvaltningsavgift
1.75 %
Resultatbaserad avgift
SE
SEB Europafond Småbolag

Fonden placerar huvudsakligen i aktier och aktierelaterade instrument utgivna av småbolag i Europa. Dessa bolags marknadsvärde får inte understiga det lägsta eller överstiga det högsta marknadsvärdet på de bolag som ingår i MSCI Europe Small Cap Index, ett återinvesterande europeisk aktieindex för småbolag. Teamet investerar i Västeuropeiska bolag och har även möjlighet att placera en mindre del av fondens tillgångar i Östeuropeiska bolag. Det teoretiska investeringsuniverset består av cirka 7000 europeiska bolag, men i praktiken av cirka 1000 bolag givet likviditetsbegränsningar. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen av svenska kronans utveckling i relation till andra valutor. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se Informationsbroschyren inklusive fondbestämmelser.

ISIN
SE0000433252
Kategori
Europa, småbolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
15 augusti 1994

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Lars Knudsen
Förvaltat fonden sedan
2 januari 2020
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Aktier
99.7 %
Kort ränta
0.3 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 48.0 %
Euroland 32.7 %
Storbritannien 17.0 %
Asien 2.2 %

Största branscher

Teknik
42.0 %
Konsument, cyklisk
17.3 %
Sjukvård
13.1 %
Industri
11.8 %
Finans
5.8 %
Konsument, stabil
4.0 %