SEB Nordamerikafond Småbolag

USA, småbolag
Utveckling 1 år+ 10.42 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-09-24)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
371.93 SEK
Kursförändring en dag
- 0.88 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.75 %
Varav förvaltningsavgift
1.75 %
Resultatbaserad avgift
SE
SEB Nordamerikafond Småbolag

Fonden investerar med fokus på aktier i mindre tillväxtinriktade amerikanska bolag. I och med inriktningen på mindre bolag, kan förvaltningsteamet hitta företag som befinner sig i början av sin tillväxtfas, och därmed investera i aktier där företagets framtida potential ännu inte avspeglas i aktiekursen. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen av svenska kronans utveckling i relation till andra valutor. Derivatinstrument får användas som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan.

ISIN
SE0000432601
Kategori
USA, småbolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
19 december 1988

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Alexander Yakirevich
Förvaltat fonden sedan
1 juni 2015
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Aktier
97.1 %
Kort ränta
2.9 %

Största regioner

USA 99.8 %
Kanada 0.2 %

Största branscher

Teknik
28.2 %
Industri
25.6 %
Sjukvård
19.5 %
Konsument, stabil
8.9 %
Konsument, cyklisk
7.7 %
Finans
6.1 %