SEB Hållbarhetsfond Sverige C SEK - Lux

Sverige
Utveckling 1 år+ 17.02 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
119.95 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.55 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.31 %
Varav förvaltningsavgift
1.25 %
Resultatbaserad avgift
SE
SEB Hållbarhetsfond Sverige C SEK - Lux

Denna aktiefond investerar främst i medelstora och stora bolag i Sverige. Fonden följer särskilda hållbarhetskriterier i sina placeringar. Vi investerar inte i företag som verifierat bryter mot internationella normer avseende arbetsrätt, korruption, miljö och mänskliga rättigheter. Fonden investerar inte i företag som tillverkar eller säljer vapen som strider emot internationella konventioner. Fonden följer specifika kriterier avseende investeringar i bolag med verksamhet inom vapen, tobak, alkohol, kommersiell spelverksamhet och pornografi. Dessutom investerar fonden inte i kol-, gas- och oljeexploateringsbolag. För information om fondens hållbarhetsprofil, se www.seb.se/fonder.

ISIN
LU0047322432
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
25 oktober 1993

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Caroline Forsberg
Förvaltat fonden sedan
1 september 2015
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Aktier
96.8 %
Kort ränta
3.2 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 91.8 %
Storbritannien 4.8 %
Euroland 3.4 %
Latinamerika 0 %

Största branscher

Industri
35.9 %
Finans
19.9 %
Sjukvård
11.9 %
Teknik
11.7 %
Konsument, stabil
7.3 %
Fastigheter
5.3 %