SEB Sverigefond Småbolag C/R

Sverige, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 39 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
481.03 SEK
Kursförändring en dag
- 0.71 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.5 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
SE
SEB Sverigefond Småbolag C/R

Denna aktiefond placerar främst i små bolag i Sverige. Fondens innehav är koncentrerat till mindre småbolag som vid investeringstillfället har ett börsvärde om högst 0,5 procent av Stockholmsbörsens totala börsvärde. Fonden har även möjlighet att investera upp till tio procent av fondens värde i bolag från övriga nordiska länder. Vi lägger stor vikt vid den fundamentala analysen och på att träffa bolagen vi investerar i, såväl före investeringen som under tiden den innehas. Vi undviker oprövade affärsmodeller och försöker identifiera högkvalitativa bolag med starka marknadspositioner som vi bedömer har en bevisad förmåga att uppnå lönsam tillväxt.

ISIN
SE0000434201
Kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
18 april 1995

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Per Trygg
Förvaltat fonden sedan
1 maj 2011
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Aktier
99.6 %
Kort ränta
0.4 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 97.6 %
Euroland 2.4 %

Största branscher

Industri
36.9 %
Teknik
18.7 %
Kommunikation
15.4 %
Sjukvård
12.8 %
Fastigheter
11.9 %
Finans
3.2 %