Öhman Global Growth

Branschfond, ny teknik
Utveckling 1 år+ 49.89 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1002.3 SEK
Kursförändring en dag
+ 1.57 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.86 %
Varav förvaltningsavgift
1.8 %
Resultatbaserad avgift
Öh
Öhman Global Growth

Fonden är en global aktiefond med målsättning att uppnå högsta möjliga kapitaltillväxt givet fondens placeringsinriktning. Fonden förvaltas aktivt och hållbart. Fonden investerar i bolag som utvecklar eller har ett högt användande av informationsteknologi och med hög förväntad tillväxt inom specifika produktområden. Placeringar sker normalt i 30 till 50 bolag fördelade på olika branscher. Hållbarhetsaspekter beaktas i ekonomiska bolagsanalyser och investeringsbeslut, vilket får effekt men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i fonden. Hållbarhetsaspekter är uttryckligen en del av investeringsprocessen, analyseras kontinuerligt och påverkar fondens investeringar.

ISIN
SE0000493546
Kategori
Branschfond, ny teknik
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
15 april 1996

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Filip Boman
Förvaltat fonden sedan
29 augusti 2017
E. Öhman J:or Fonder ABMäster Samuelsgatan 6 Stockholm
+46 8 4075800http://www.ohman.se
Aktier
94.4 %
Kort ränta
5.6 %

Största regioner

USA 51.6 %
Euroland 10.9 %
Europa exkl. euroland 10.6 %
Japan 10.2 %

Största branscher

Teknik
50.5 %
Sjukvård
18.7 %
Kommunikation
13.6 %
Industri
7.8 %
Konsument, cyklisk
7.1 %
Allmännyttigt
2.2 %