Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A

Europa, småbolag
Utveckling 1 år+ 16.42 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
51.04 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.63 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.25 %
Varav förvaltningsavgift
1.25 %
Resultatbaserad avgift
Sw
Swedbank Robur Småbolagsfond Europa A

Fondens tillgångar placeras i små och medelstora europeiska bolag i olika branscher. Bolag som fonden placerar i ska ha ett börsvärde som vid investeringstillfället uppgår till högst fem miljarder euro. Fonden får även investera i bolag som vid investeringstillfället har ett högre börsvärde än fem miljarder euro, under förutsättning att bolaget ingår i fondens jämförelseindex. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

ISIN
SE0000542771
Kategori
Europa, småbolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
3 augusti 1998

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Ulrika Enhörning
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2017
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Aktier
100 %

Största regioner

Euroland 55.9 %
Storbritannien 31.5 %
Europa exkl. euroland 7.8 %
Europa tillväxt 2.6 %

Största branscher

Teknik
18.5 %
Kommunikation
17.5 %
Sjukvård
15.5 %
Industri
14.6 %
Konsument, cyklisk
11.5 %
Finans
7.9 %
Solutions 30 SE
4.0 %
Shop Apotheke Europe NV
3.5 %
IMCD
3.3 %
DECHRA PHARMACEUTICALS PLC
3.0 %
Keywords Studios PLC
2.7 %
CD Projekt SA
2.6 %
Diploma PLC
2.4 %
HelloFresh SE
2.2 %
Evotec SE
2.0 %
Sumo Group PLC
2.0 %