Swedbank Robur Kapitalinvest

Global & Sverige
Utveckling 1 år+ 22.6 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
187.92 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.76 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.25 %
Varav förvaltningsavgift
1.25 %
Resultatbaserad avgift
Sw
Swedbank Robur Kapitalinvest

Fonden placerar i aktier som i normalfallet fördelar sig till 30 procent i Sverige och 70 procent globalt, fördelningen tillåts variera med plus/minus 20 procentenheter. Fonden placerar främst i stora och medelstora företag inom olika branscher. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval, där även sektor-, region- och temaanalys är viktiga delar i strategin. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

ISIN
SE0000996241
Kategori
Global & Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 september 1975

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Natalie Falkman
Förvaltat fonden sedan
30 juni 2017
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Aktier
100 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 27.8 %
USA 27.0 %
Euroland 15.4 %
Asien 11.9 %

Största branscher

Teknik
35.6 %
Industri
16.7 %
Kommunikation
13.0 %
Sjukvård
10.7 %
Konsument, cyklisk
9.4 %
Finans
7.3 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
4.5 %
SolarEdge Technologies, Inc.
4.1 %
Tencent Holdings Ltd
3.2 %
Ericsson, Telefonab. L M ser. B
3.1 %
PayPal Holdings, Inc.
2.8 %
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares
2.7 %
Samsung Electronics Co Ltd
2.6 %
Telia Company AB
2.4 %
ASTRAZENECA PLC
2.3 %
Facebook A
2.2 %
Microsoft Corporation
2.1 %
SKF, AB ser. B
2.0 %
Boliden AB
1.9 %