Nordea Obligationsfond icke-utd

Ränte - SEK obligationer, långa
Utveckling 1 år+ 0.2 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
133.26 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.65 %
Varav förvaltningsavgift
0.65 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
No
Nordea Obligationsfond icke-utd

En räntefond som huvudsakligen placerar i svenska räntebärande värdepapper med lång räntebindningstid utgivna av svenska staten, kommuner, landsting, kreditinstitut samt företag med hög kreditvärdighet. Dessutom kan fonden placera en mindre del utgivna i svenska kronor av europeiska emittenter.

ISIN
SE0000427825
Kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
9 oktober 1987

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Niclas Svennberg
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2018
Nordea Funds AbRegeringsgatan 59105 71 Stockholm
+46 771 224488http://www.nordea.se
Lång ränta
98.0 %
Kort ränta
2.0 %