Nordea Obligationsfond korta placeringar

Ränte - SEK obligationer, korta
Utveckling 1 år- 0.35 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
285.71 SEK
Kursförändring en dag
0 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.26 %
Varav förvaltningsavgift
0.2 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
90 %
No
Nordea Obligationsfond korta placeringar

En räntefond som huvudsakligen placerar i svenska, räntebärande värdepapper med kort räntebindningstid. Fonden kan även placera i andra fonder. Den genomsnittliga räntebindningstiden är högst 180 dagar. Riktvärdet är cirka 90 dagar. Fonden får även placera en mindre del i europeiska räntebärande värdepapper. Fonden omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar.

ISIN
LU0087941893
Kategori
Ränte - SEK obligationer, korta
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
20 december 1989

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Anette Eineljung
Förvaltat fonden sedan
31 december 2000
Nordea Investment Funds SA562, rue de NeudorfL-2220 Luxembourg
00352 43 39 50 1http://www.nordea.lu
Lång ränta
84.1 %
Kort ränta
15.9 %
Volvo Treasury (Publ) 0.81%
3.7 %
Swedbank Hypotek AB
3.5 %
Lansforsakringar Hypotek AB
3.0 %
Volvo Treasury (Publ) 0.85%
2.4 %
SBAB Bank AB (publ) 1.06%
2.3 %