Spiltan Småbolagsfond

Sverige, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 51.94 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1090.47 SEK
Kursförändring en dag
- 0.8 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.52 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
Sp
Spiltan Småbolagsfond

Spiltan Småbolagsfond, tidigare Spiltan Aktiefond Sverige, är en aktivt förvaltad småbolagsfond. Stor tonvikt läggs på analysen och bedömningen av det enskilda företagets affärsidé, företagsledning och långsiktiga framtidsutsikter. Bolag med goda tillväxtmöjligheter är givna favoriter under förutsättning att aktien bedöms rimligt värderad. Fonden är helt oberoende av olika indexvikter. Målsättningen är att uppnå en värdeutveckling, som över tiden är högre än sitt jämförelseindex Carnegie Small Cap Return Index.

ISIN
SE0001015355
Kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
2 december 2002

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Pär Andersson
Förvaltat fonden sedan
1 november 2008
Spiltan Fonder ABRiddargatan 17114 57 Stockholm
+46 8 54581340http://www.spiltanfonder.se
Aktier
97.5 %
Kort ränta
2.5 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 99.5 %
Euroland 0.5 %

Största branscher

Industri
30.1 %
Teknik
22.8 %
Konsument, cyklisk
20.8 %
Kommunikation
8.2 %
Sjukvård
7.8 %
Konsument, stabil
7.1 %