AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR

Europa, medelstora bolag
Utveckling 1 år- 0.19 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-20)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
175.94 EUR
Kursförändring en dag
- 0.78 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
2.01 %
Varav förvaltningsavgift
1.75 %
Resultatbaserad avgift
AX
AXAWF Fram Europe Small Cap A Cap EUR

Delfonden förvaltas aktivt för att tillvarata tillfällen på de europeiska aktiemarknaderna. Investeringsbeslut grundas på en kombination av makroekonomisk, sektorsvis och företagsspecifik analys. Aktieurvalsprocessen vilar på en rigorös analys av företagens affärsmodell, ledaregenskaper, tillväxtutsikter och den totala riskavkastningsprofilen. Delfonden investerar minst två tredjedelar av de totala tillgångarna i företag med små börsvärden och högst en tredjedel av de totala tillgångarna i medelstora företag noterade på de europeiska marknaderna.

ISIN
LU0125741180
Kategori
Europa, medelstora bolag
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
9 mars 2001

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Isabelle de Gavoty
Förvaltat fonden sedan
6 oktober 2008
AXA Funds Management S.A.49, Avenue J.F. Kennedy1855 Luxembourg
http://www.axa-im.com
Aktier
96.3 %
Kort ränta
2.8 %
Lång ränta
0.8 %

Största regioner

Euroland 44.8 %
Europa exkl. euroland 34.3 %
Storbritannien 20.1 %
USA 0.8 %

Största branscher

Finans
18.7 %
Sjukvård
15.9 %
Industri
15.6 %
Kommunikation
11.9 %
Konsument, cyklisk
9.6 %
Råvaror
7.9 %
Kingspan Group PLC
5.0 %
EDENRED SA
4.1 %
SWECO AB ser. B
3.7 %
Scout24 AG
3.6 %
CRODA INTERNATIONAL PLC
3.5 %
Sartorius AG Participating Preferred
3.1 %
Avanza Bank Holding AB
2.9 %
Siegfried Holding AG
2.8 %
Tele2 AB ser. B
2.8 %
ID Logistics
2.7 %