Länsförsäkringar Småbolag Sverige A

Sverige, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 32.18 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1394.4 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.12 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.67 %
Varav förvaltningsavgift
1.6 %
Resultatbaserad avgift
Länsförsäkringar Småbolag Sverige A

Fonden är en aktivt förvaltad fond med placeringar i cirka 70-80 bolag noterade i Sverige och vars börsvärde inte överstiger 1 procent av det totala börsvärdet på Stockholmsbörsen vid köptillfället.Grundläggande bolagsanalys ligger till grund för portföljsammansättningen. Målsättningen är att uppnå en högre avkastning än den svenska aktiemarknaden för småbolag mätt genom indexet Carnegie Small Cap Index.

ISIN
SE0000837239
Kategori
Sverige, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 september 1997

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Ulrika Orstadius
Förvaltat fonden sedan
6 oktober 2020
Länsförsäkringar Fondförvaltning ABTegeluddsvägen 11-13 Stockholm
+46 8 58840000http://www.lansforsakringar.se
Aktier
92.5 %
Kort ränta
7.5 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 98.4 %
Euroland 1.6 %
Storbritannien 0 %
Europa tillväxt 0 %

Största branscher

Industri
26.5 %
Sjukvård
14.0 %
Teknik
13.1 %
Fastigheter
11.7 %
Kommunikation
11.6 %
Konsument, stabil
9.0 %