SEB Corporate Bond C SEK - Lux

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 1.21 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-04-01)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
18.13 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.1 %
Jämför
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.75 %
Varav förvaltningsavgift
0.7 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
SE
SEB Corporate Bond C SEK - Lux

Fonden placerar i en mix av europeiska och amerikanska företagsobligationer med hög kreditvärdighet, så kallade Investment Grade, med som lägst kreditrating BBB-. Fonden kan även investera i bostads- och statsobligationer. Den genomsnittliga löptiden i fonden är medellång, ca 3 - 7 år, vilket innebär en högre risk än för räntefonder med kort genomsnittlig löptid. Fondens avkastning och risk påverkas främst av hur räntan för företagsobligationer utvecklas. Fondens placeringsområde omfattar mer än 1000 olika bolag inom Euroland och USA. Ett enskilt innehav är maximerat till 2,5% av fondens tillgångar. Fondens innehav är valutasäkrade för att undvika valutakurseffekter. Fonden har möjlighet att utnyttja derivat.

ISIN
LU0133012632
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
24 oktober 2001

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Mikael Anttila
Förvaltat fonden sedan
26 januari 2015
SEB Investment Management ABStjärntorget 410640 Stockholm
+46 (0)771 365 365http://www.seb.se/fonder
Lång ränta
91.3 %
Övrigt
6.0 %
Kort ränta
2.6 %
United States Treasury Notes
2.1 %
AstraZeneca Plc 6.45%
1.4 %
Merck & Co., Inc 4.15%
1.2 %
Amazon.com, Inc. 4.05%
1.2 %
Pfizer Inc. 4.3%
1.2 %
Bank of America Corporation 7.75%
1.1 %
Norfolk Southern Corporation 3.95%
1.1 %
Microsoft Corporation 3.45%
1.1 %
Comcast Corporation 6.5%
1.0 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer