KPA Etisk Blandfond 2

Blandfond - SEK, aggressiv
Utveckling 1 år+ 2.61 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2021-01-18)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
345.05 SEK
Kursförändring en dag
- 0.07 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.4 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
KP
KPA Etisk Blandfond 2

KPA Etisk Blandfond 2 är en aktivt förvaltad blandfond som normalfallet placerar en tredjedel i svenska aktier, en tredjedel i globala aktier och en tredjedel i svenska räntepapper av varierande kreditkvalitet. Fonden följer KPA Pensions etiska placeringskriterier och Swedbank Roburs policy om ansvarsfulla investeringar och har även utökade hållbarhetskriterier, vilket bland annat innebär att företag exkluderas om de bryter mot internationella konventioner, begår allvarliga miljöbrott eller producerar kontroversiella produkter såsom tex alkohol, tobak och vapen. Läs mer om policyn i fondens Informationsbroschyr och på www.swedbankrobur.se. Den rekommenderade placeringshorisonten är minst 3 år.

ISIN
SE0000885089
Kategori
Blandfond - SEK, aggressiv
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 mars 1999

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Ola Sundling
Förvaltat fonden sedan
30 november 2020
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Aktier
73.0 %
Lång ränta
34.7 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 50.9 %
USA 31.6 %
Euroland 6.5 %
Storbritannien 3.9 %

Största branscher

Industri
23.7 %
Teknik
19.3 %
Finans
17.5 %
Sjukvård
11.1 %
Konsument, cyklisk
7.2 %
Kommunikation
6.9 %