KPA Etisk Blandfond 2

Blandfond - SEK, aggressiv
Utveckling 1 år+ 4.13 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-23)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
338.19 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.27 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.4 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
KP
KPA Etisk Blandfond 2

KPA Etisk Blandfond 2 består normalt av en tredjedel svenska aktier, en tredjedel utländska aktier och en tredjedel svenska räntepapper. Aktieplaceringarna görs i flera länder och branscher för att uppnå en god riskspridning. Fondens placeringar på räntemarknaderna omfattar tillgångar av varierande kreditkvalité. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden följer fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar och KPA Pensions etiska placeringskriterier. Information om fondens hållbarhets- och etikkriterier finns i informationsbroschyren. Fonden lämnar normalt ingen utdelning utan vinster återinvesteras i fonden.

ISIN
SE0000885089
Kategori
Blandfond - SEK, aggressiv
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 mars 1999

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Mårten Agneskog
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2013
Swedbank Robur Fonder ABMalmskillnadsgatan 32105 34 Stockholm
+46 8 585 92400http://www.swedbankrobur.se
Aktier
67.5 %
Lång ränta
33.9 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 50.6 %
USA 31.3 %
Euroland 6.8 %
Storbritannien 4.0 %

Största branscher

Industri
22.9 %
Teknik
19.1 %
Finans
17.4 %
Sjukvård
10.8 %
Konsument, stabil
7.1 %
Konsument, cyklisk
6.9 %