Carnegie Investment Grade A

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 0.84 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-10)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1160.62 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.05 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.5 %
Varav förvaltningsavgift
0.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Ca
Carnegie Investment Grade A

Carnegie Investment Grade investerar i obligationer utgivna av nordiska företag. Fonden fokuserar på företagsobligationer med högre kreditbetyg, så kallade Investment Grade. Investeringar görs aldrig i en särskild sektor, eller något specifikt land eller valuta. Analysen utgår från och väljer alltid bolag som förvaltarna vill investera i. Bolag som de tror på långsiktigt. Genomsnittslöptiden i portföljen är cirka tre år, men kan under perioder vara längre och kortare. Fonden är dagligt handlad utan inlåsning för andelsägarna. Alla innehav i utländska valutor är säkrade mot svenska kronor, för att andelsägarna ska slippa valutarisk

ISIN
SE0000429847
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
1 november 1985

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Mona Stenmark
Förvaltat fonden sedan
30 november 2018
Carnegie Fonder ABRegeringsgatan 56103 97 Stockholm
+46 8 12 15 50 00http://www.carnegiefonder.se
Lång ränta
93.8 %
Kort ränta
5.6 %
Övrigt
0.6 %
SGB 5Y 2009
3.2 %
Tomra Systems Asa
2.8 %
Stockholms Kooperativa Bostadsforening
2.3 %
Kinnevik AB
2.3 %
Jyske Bank A/S
2.3 %
Nobina AB (publ)
2.1 %
Bergenshalvoens Kommunale Kraftselskap AS
2.0 %
Sampo plc
1.7 %
Investmentaktiebolaget Latour
1.7 %
Sveaskog Loan 141 GB
1.7 %