Handelsbanken Europa Småbolag (A1 SEK)

Europa, småbolag
Utveckling 1 år-
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
475.71 SEK
Kursförändring en dag
+ 1.08 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
1.6 %
Varav förvaltningsavgift
1.6 %
Resultatbaserad avgift
Ha
Handelsbanken Europa Småbolag (A1 SEK)

Fonden placerar i aktier på den europeiska marknaden. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där vi förväntar oss en lång period av tillväxt. Våra huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Förvaltningen av en temafond är långsiktig och avsikten är att valda huvudteman ska gälla långsiktigt. Om ett huvudtema läggs till eller tas bort uppdateras denna informationsbroschyr och faktabladet så att gällande teman alltid framgår.

ISIN
SE0000396574
Kategori
Europa, småbolag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
28 april 1989

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Staffan Lindfeldt
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2020
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aktier
98.1 %
Kort ränta
1.9 %

Största regioner

Euroland 64.7 %
Europa exkl. euroland 27.0 %
Storbritannien 7.2 %
USA 1.1 %

Största branscher

Konsument, cyklisk
16.7 %
Industri
16.2 %
Teknik
14.5 %
Finans
13.7 %
Kommunikation
13.1 %
Allmännyttigt
10.3 %
EDP Renovaveis
3.4 %
Embracer Group AB ser. B
3.4 %
HelloFresh SE
3.3 %
Scatec
3.1 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA
3.0 %
VALEO S.A.
3.0 %
Valmet Corporation
2.9 %
Varta AG
2.8 %
Euronext
2.7 %
Veolia Environnement SA
2.7 %
Solutions 30 SE
2.6 %