Danske Invest Euro IG Corp Bd A

Ränte - euro obligationer, företag
Utveckling 1 år- 2.88 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-10)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
39.77 EUR
Kursförändring en dag
- 0.24 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.07 %
Varav förvaltningsavgift
0.8 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Da
Danske Invest Euro IG Corp Bd A

Fondens målsättning är att uppnå en högre avkastning än jämförelseindex. Andelsklassen är ackumulerande. Fonden investerar främst i obligationer som definieras som investment grade över hela världen.

ISIN
LU0123484106
Kategori
Ränte - euro obligationer, företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
14 februari 2001

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Rikke Zink Secher
Förvaltat fonden sedan
1 maj 2005
Danske Invest Management Company SA13, rue Edward SteichenL-2540 Luxembourg
+352 46 12 75 1http://www.danskeinvest.com
Lång ränta
83.8 %
Aktier
8.1 %
Kort ränta
4.7 %
Övrigt
3.3 %

Största regioner

Euroland 93.9 %
Europa exkl. euroland 6.1 %
Volkswagen Bank GmbH 2.5%
1.9 %
FCC Aqualia S.A. 1.41%
1.8 %
Autoliv, Inc. 0.75%
1.5 %
Tele2 AB (publ) 1.12%
1.4 %
Santander Consumer Finance, S.A. 0.88%
1.4 %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 2.88%
1.3 %
UniCredit S.p.A.
1.3 %
SpareBank 1 Ostlandet 0.88%
1.2 %
FCA Bank S.p.A. Irish Branch 1.25%
1.2 %
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 0.38%
1.2 %