Evli Yrityslaina B

Ränte - euro obligationer, företag
Utveckling 1 år+ 0.07 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-03-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
235.9 EUR
Kursförändring en dag
+ 0.77 %
Jämför
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.85 %
Varav förvaltningsavgift
0.85 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Ev
Evli Yrityslaina B

Placeringsfonden Evli Corporate Bond är en långräntefond som i första hand investerar i obligationer utfärdade i euro av europeiska företag. Fonden kan även placera i obligationer emitterade av en medlemsstat i OECD eller av icke-europeiska företag med hemort i en sådan stat. Fonden placerar i företagsobligationer med både högre betyg (Investment Grade) och lägre (High Yield), så att portföljens genomsnittliga kreditbetyg är minst BBB– eller motsvarande. I neutralt marknadsläge är fondens målsättning att investera kapitalet till 75 procent i obligationer klassade som Investment Grade och till 25 procent i obligationer klassade som High Yield. Om fonden investerar i obligationer emitterade i annan valuta än euro, valutasäkras dessa med hjälp av riskfria valutaderivat.

ISIN
FI0008801097
Kategori
Ränte - euro obligationer, företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
14 september 1999

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Mikael Lundström
Förvaltat fonden sedan
14 september 1999
Evli Fondbolag Ab, StockholmsfilialAleksanterinkatu 19 A, 4th floorPL 1081, 00101 Helsinki
+358 9476690http://www.evli.com
Lång ränta
92.9 %
Övrigt
4.0 %
Kort ränta
3.1 %
Vattenfall AB 3%
2.1 %
STOREBRAND 6,875 NOTES 430404
2.0 %
Neste ?400m 1.500 due 2024
1.6 %
Huhtamaki EUR150m 1.625 due 2024
1.5 %
Telefonica Emisiones S.A.U. 1.79%
1.4 %
Tele2 AB (publ) 1.12%
1.4 %
Metsa Board 250m notes due 2027
1.4 %
ISS Global A/S 2.12%
1.4 %
TenneT Holding B.V. 3%
1.4 %
Kommunal Landspensjonkasse 4.25%
1.3 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer