Evli Valtionobligaatio B

Ränte - euro obligationer, statliga
Utveckling 1 år+ 1.99 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-05-28)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
51.45 EUR
Kursförändring en dag
- 0.16 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.65 %
Varav förvaltningsavgift
0.65 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
90 %
Ev
Evli Valtionobligaatio B

Placeringsfonden Evli Statsobligation är en lång-räntefond som investerar i långfristiga ränteinstrument med det högsta kreditbetyget emitterade eller garanterade av stater inom euroområdet. Fonden har som mål att överträffa jämförelseindex avkastning genom en aktiv räntesyn samt genom att utnyttja utvecklingen av kredit-riskmarginalen för EMU-ländernas statsobligationer.

ISIN
FI0008800495
Kategori
Ränte - euro obligationer, statliga
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
16 december 1994

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Juhana Heikkilä
Förvaltat fonden sedan
31 december 2009
Evli Fondbolag Ab, StockholmsfilialAleksanterinkatu 19 A, 4th floorPL 1081, 00101 Helsinki
+358 9476690http://www.evli.com
Lång ränta
96.1 %
Kort ränta
3.9 %
France (Republic Of) 2.5%
10.9 %
Italy (Republic Of) 2%
9.9 %
Spain (Kingdom of) 1.95%
9.3 %
France (Republic Of) 0.75%
8.2 %
Spain (Kingdom of) 1.6%
5.6 %
Italy (Republic Of) 4.5%
5.4 %
Portugal (Republic Of) 2.12%
5.3 %
Spain (Kingdom of) 5.15%
5.3 %
Germany (Federal Republic Of) 4.25%
4.6 %
Germany (Federal Republic Of) 4.75%
4.2 %