AMF Aktiefond Världen

Global & Sverige
Utveckling 1 år+ 0.38 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
439.82 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.68 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.4 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
AM
AMF Aktiefond Världen

Fonden placerar i både utländska och svenska aktier. De utländska aktiernas andel av fonden får dock aldrig överstiga 60 procent och de är koncentrerade till USA och Västeuropa.

ISIN
SE0000739161
Kategori
Global & Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 december 1998

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Björn Lind
Förvaltat fonden sedan
1 oktober 2011
AMF FonderKlara Södra Kyrkogata 18113 88 Stockholm
+46 8 6963100http://www.amf.se
Aktier
99.7 %
Kort ränta
0.3 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 60.3 %
USA 21.9 %
Euroland 5.0 %
Asien tillväxt 3.2 %

Största branscher

Industri
23.5 %
Finans
18.7 %
Teknik
15.0 %
Konsument, cyklisk
9.5 %
Kommunikation
7.7 %
Sjukvård
7.5 %