AMF Aktiefond Sverige

Sverige
Utveckling 1 år+ 12.39 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
725.3 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.34 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
85 %
Årlig avgift
0.4 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
AM
AMF Aktiefond Sverige

Fonden placerar i svenska marknadsnoterade aktier och aktierelaterade instrument.

ISIN
SE0000739195
Kategori
Sverige
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
30 december 1998

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tomas Risbecker
Förvaltat fonden sedan
12 augusti 2013
AMF FonderKlara Södra Kyrkogata 18113 88 Stockholm
+46 8 6963100http://www.amf.se
Aktier
99.5 %
Kort ränta
0.5 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 96.4 %
Storbritannien 2.5 %
Euroland 0.6 %
USA 0.5 %

Största branscher

Industri
30.8 %
Finans
22.8 %
Teknik
10.4 %
Konsument, cyklisk
7.9 %
Sjukvård
7.7 %
Konsument, stabil
5.2 %