Pictet-Biotech R USD

Branschfond, bioteknik
Utveckling 1 år+ 8.75 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
853.35 USD
Kursförändring en dag
+ 0.48 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
2.7 %
Varav förvaltningsavgift
2.3 %
Resultatbaserad avgift
Pi
Pictet-Biotech R USD

Delfonden strävar efter kapitaltillväxt genom investering av minst två tredjedelar av tillgångarna i aktier eller aktierelaterade värdepapper emitterade av särskilt innovativa företag som verkar inom den medicinska biotekniksektorn. De finansiella instrumenten är huvudsakligen internationella aktier som är noterade på en fondbörs. Mot bakgrund av de innovativa framstegen hos läkemedelsbolag i Nordamerika och Västeuropa, kommer emellertid en överhängande majoritet av investeringarna att göras i dessa områden.

ISIN
LU0112497440
Kategori
Branschfond, bioteknik
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
27 juni 2000

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tazio Storni
Förvaltat fonden sedan
26 maj 2016
Pictet Asset Management (Europe) SA15, avenue J.F. KennedyL-1855 Luxembourg
+352 467 171-1http://www.am.pictet
Aktier
96.0 %
Kort ränta
4.0 %

Största regioner

USA 92.0 %
Europa exkl. euroland 3.4 %
Euroland 2.5 %
Storbritannien 1.0 %

Största branscher

Sjukvård
100 %