UBS (Lux) BS-EUR Corporates B Akk

Ränte - euro obligationer, företag
Utveckling 1 år+ 7.54 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2019-12-12)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
15.82 EUR
Kursförändring en dag
- 0.31 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
1.21 %
Varav förvaltningsavgift
0.91 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
UB
UBS (Lux) BS-EUR Corporates B Akk

Fonden placerar huvudsakligen i företagsobligationer i "investment grade"-kategorin denominerade i euro. Löptiden för fondportföljens investeringar förvaltas aktivt (se uppgift om återstående löptid).- Spridning över olika sektorer och kreditbetygsnivåer eftersträvas särskilt.- Investeringsmålet består i att åstadkomma högsta möjliga avkastning med hänsyn till utvecklingen på marknaden för företagsobligationer denominerade i euro. Fonden passar för investerare som vill få attraktiv avkastning genom att placera i en brett diversifierad portfölj med företagsobligationer denominerade i euro.

ISIN
LU0162626096
Kategori
Ränte - euro obligationer, företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
11 april 2003

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Leonardo Brenna
Förvaltat fonden sedan
21 februari 2014
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 LuxembourgL-1855 Luxembourg
+352-441 0101http://www.ubs.com/funds
Lång ränta
95.8 %
Kort ränta
2.1 %
Övrigt
2.1 %
ING Bank N.V. 0%
1.8 %
Germany (Federal Republic Of) 0.25%
1.6 %
ENEL Finance International N.V. 1.38%
1.5 %
Total S.A. 0%
1.4 %
Nordea Bank ABP 0%
1.2 %
Enagas Financiaciones S.A.U 1.25%
1.2 %
B.A.T. International Finance p.l.c. 2.25%
1.2 %
Goldman Sachs Group, Inc. 2.88%
1.2 %
Coca-Cola European Partners plc 1.75%
1.2 %
Diageo Finance plc 1.75%
1.1 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer