Länsförsäkringar Lång Räntefond A

Ränte - SEK obligationer, långa
Utveckling 1 år+ 0.32 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-03)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
167.27 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.03 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.52 %
Varav förvaltningsavgift
0.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Länsförsäkringar Lång Räntefond A

Fonden är en aktivt förvaltad lång räntefond som placerar i ränterelaterade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i SEK. Ränteexponeringen är minst 90 procent av fondens tillgångar. Fondens placeringar har en genomsnittlig duration på upp till 10 år. Fondens mål är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en värdetillväxt som överstiger genomsnittet för de marknader som fonden kan placera på.

ISIN
SE0000837254
Kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
10 december 1990

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Stefan Andersson
Förvaltat fonden sedan
8 maj 2018
Länsförsäkringar Fondförvaltning ABTegeluddsvägen 11-13 Stockholm
+46 8 58840000http://www.lansforsakringar.se