Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK)

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år+ 0.48 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
104.84 SEK
Kursförändring en dag
- 0.01 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
90 %
Årlig avgift
0.15 %
Varav förvaltningsavgift
0.15 %
Resultatbaserad avgift
Ha
Handelsbanken Korträn SEK (A1 SEK)

Fonden placerar i räntebärande värdepapper i svenska kronor utgivna av stater och företag. Dessa ska lägst ha kreditvärderingsbetyget BBB- (investment grade) enligt Standard & Poor’s eller Baa3 enligt Moody’s skala. Fonden kan också placera i värdepapper utan officiellt kreditvärderingsbetyg som vi bedömer har en likvärdig kreditkvalitet. Beroende på marknadsläge placerar fonden i en större eller mindre andel räntebärande värdepapper utgivna av företag. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden för fondens placeringar är högst ett år. Tror vi på sjunkande marknadsräntor väljer vi en längre räntebindningstid och om vi tror på stigande marknadsräntor, en kortare räntebindningstid.

ISIN
SE0000356305
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
2 januari 1988

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Klas Wennerstein
Förvaltat fonden sedan
1 november 2017
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Lång ränta
68.7 %
Kort ränta
30.4 %
Övrigt
0.9 %
Stadshypotek AB Säkerställda Obl
2.4 %
SEBB 574
1.8 %
SCBC 143
1.8 %
Volvo Treasury (Publ) 0.47%
1.8 %
Scania CV AB 0.67%
1.8 %