Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK)

Norden, små-/medelstora bolag
Utveckling 1 år+ 19.64 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-11-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1481.55 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.93 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
80 %
Årlig avgift
1.6 %
Varav förvaltningsavgift
1.6 %
Resultatbaserad avgift
Ha
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK)

Fonden placerar i små och medelstora företag med säte i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige eller som handlas på en reglerad marknad i Norden. Företagens marknadsvärde vid investeringstillfället får inte överstiga 0,5 % av det samlade marknadsvärdet av de marknader som fonden kan placera på. Om vi tror att det är till fördel för andelsägarna placerar fonden även i större företag och i onoterade företag. När vi väljer aktier till fonden lägger vi särskild vikt vid att företagets strategi sammanfaller med vår bedömning om vad som kan ge en god kursutveckling på aktien. Därefter värderar vi företagets nyckeltal såsom till exempel vinsttillväxten i förhållande till marknadens förväntningar.

ISIN
SE0000522724
Kategori
Norden, små-/medelstora bolag
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
15 oktober 1998

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Tore Marken
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2008
Handelsbanken Fonder ABBLASIEHOLMSTORG 12106 70 Stockholm
+46 8 7011000http://www.handelsbanken.se/fonder
Aktier
96.3 %
Kort ränta
3.7 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 86.8 %
Euroland 12.7 %
USA 0.5 %
Latinamerika 0 %

Största branscher

Industri
26.2 %
Sjukvård
11.8 %
Konsument, stabil
11.3 %
Kommunikation
10.6 %
Teknik
10.0 %
Finans
8.1 %