Cicero Avkastningsfond A

Ränte - SEK obligationer,företag
Utveckling 1 år- 0.36 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-07-07)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
120.53 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.02 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.52 %
Varav förvaltningsavgift
0.5 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
85 %
Ci
Cicero Avkastningsfond A

Cicero Avkastning är en hållbar aktivt förvaltad svensk räntefond med låg risk där minst 70% placeras i räntepapper med hög kreditvärdighet (Investment Grade). Väldiversifierad portfölj med 50-150 innehav med tyngdpunkt på räntepapper med rating BBB. Placeringarna görs huvudsakligen i företagspapper, kan även kan ske i räntepapper utgivna av stat och kommun utifrån förvaltarens bedömning av risk och avkastning. Ansvarsfulla investeringar: med utgångspunkt från ett antal FN-konventioner och internationella normer avstår vi från att placera i: Bolag som bryter mot internationella normer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och korruption samt bolag som förknippas med illegala eller kontroversiella vapen – exempelvis klustervapen. Fonden tillämpar därutöver en negativ etisk branschscreening och väljer bort bolag där mer än 5% av omsättningen härrör från följande verksamhetsområden: Vapen, Tobaksprodukter, Alkohol, Spel, Pornografi, Fossila bränslen.

ISIN
SE0000891772
Kategori
Ränte - SEK obligationer,företag
Belåningsgrad
85 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
4 februari 2002

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Oscar Sterndahlen
Förvaltat fonden sedan
1 januari 2016
Cicero Fonder ABMäster Samuelsgatan 1111 44 Stockholm
+46 8 4401380http://www.cicerofonder.se
Lång ränta
95.7 %
Kort ränta
4.3 %
Ellevio AB 1.63%
1.8 %
Vacse AB (publ)
1.8 %
VOLVO CAR AB FRN
1.8 %
BillerudKorsnas AB MTN 111
1.7 %
Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Ab 0.91%
1.7 %